System elektronicznego obiegu dokumentów

Efektywny, elektroniczny obieg dokumentacji - Effective Data Management

Dostęp online

 • logowanie do aplikacji za pomocą przeglądarki internetowej
 • brak konieczności instalowania dodatkowego oprogramowania
 • wgląd i kontrola danych niezależnie od miejsca pobytu
 • dostęp z urządzeń mobilnych
Zapytaj o ofertę
01

Jedno rozwiązanie dla wielu zadań

 • zarządzanie wieloma projektami przy użyciu jednej platformy
 • możliwość przypisania użytkowników do jednego lub wielu projektów
 • dystrybucja danych wewnątrz zespołu jak również do podmiotów zewnętrznych
 • chroniony dostęp do bezpiecznego magazynu danych
Zapytaj o ofertę
02

Centralny system dystrybucji danych

 • dostęp do aktualnej dokumentacji dotyczącej projektu w dowolnej chwili
 • równoczesna informacja użytkowników o aktualizacji danych
 • zabezpieczenie danych przed trwałym usunięciem
 • wyeliminowanie papieru i nośników danych
 • wgląd do historii rewizji dokumentów
 • nieograniczona liczba użytkowników
Zapytaj o ofertę
03

Zarządzanie dokumentami

 • tworzenie i definiowanie zadań
 • weryfikacja realizacji zadań
 • autoryzacja etapów w procesie
 • możliwość komentowania i edycji zadań
 • tworzenie raportów
 • intuicyjne wyszukiwanie i sortowanie danych
Zapytaj o ofertę
04

VIRTUAL DATA ROOM (VDR)

 • bezpieczne przechowywanie poufnych dokumentów
 • tworzenie kopii zapasowych
 • brak konieczności pobierania dodatków typu plug-in
 • w pełni kontrolowana dystrybucja i udostępnianie
 • eliminacja ryzyka przypadkowego usunięcia lub modyfikacji danych
 • bezpieczne logowanie autoryzowanych użytkowników
 • jednoczesny dostęp wszystkich zaangażowanych stron
 • przeglądanie dokumentów w kontrolowanym środowisku
 • możliwy rejestr pobrań i udostępnień
Zapytaj o ofertę
05