30 grudnia 2021

W procesie inwestycyjnym firmy wykonawcze są odpowiedzialne za dostarczenie wysokiej jakości realizacji. Udane projekty wpływają pozytywnie na ich reputację, pozwalają zdobywać kolejne ciekawe kontrakty budowlane, a przede wszystkim zapewniają zysk firmie. Niestety bywa też tak, że jeden nieudany projekt może zachwiać stabilnością finansową całego biznesu. Według danych GUS z pierwszych dwóch kwartałów 2020 roku upadłości…